Fair for Life ja Naturland-sertifioinnit

Fair for life- ja Naturland- sertifikaatit varmistavat Ölmühle Sollingin neitsytkookosöljyn valmistukseen sisältyvän reilun kaupan, sosiaalisen vastuun sekä tiukat luomustandardit.

Fair for Life ‑sertifiointi takaa, että ihmisoikeudet toteutuvat tuotannon joka tasolla, työntekijöillä on hyvät työolot ja pienviljelijät saavat asianmukaisen osuutensa. Puolueettoman tarkastuksen suorittaa ulkopuolinen asiantuntija.

Naturland-järjestön standardien perusajatuksina ovat kokonaisvaltainen lähestymistapa, kestävä hoito, luonnon ja ilmaston suojelu käytännön toimilla, maaperän, ilman ja veden puhtauden säilyttäminen sekä kuluttajan suojelu.

Naturland-sertifioinnin standardit ovat huomattavasti tiukemmat kuin eurooppalaisella luomumerkillä.

 

Fair for life

Ainutlaatuinen sertifiointijärjestelmä

Fair for Life (vapaasti suomennettuna Reiluutta elämää varten) on puolueeton kolmannen osapuolen toteuttama sertifiointiohjelma, jolla varmistetaan sosiaalisen vastuun ja reilun kaupan toteutuminen viljelyssä, tuotannossa ja kuljetuksessa.

Sosiaalinen vastuu ja reilu kauppa ovat nykyään merkittäviä valintaperusteita, kun valitaan liikekumppaneita kansainvälisillä markkinoilla. Muut sertifiointijärjestelmät eivät kuitenkaan huomioi monia sosiaalisen vastuun ja reilun kaupan mukaisia viljely-, tuotanto- ja kuljetustoimintoja. Fair for Life täydentää muita reilun kaupan sertifiointijärjestelmiä.

Fair for Life -järjestelmän Sosiaalinen vastuu ja reilu kauppa ‑sertifiointiohjelma (Fair for Life Social & FairTrade Certification Programme) tarjoaa eri hankkeiden toimijoille puolueettoman tarkastuksen, jonka tekee  ammattitaitoinen ulkopuolinen tarkastaja. Sertifiointi myönnetään vain hankkeille, jotka kantavat sosiaalisen vastuunsa. Tässä Fair for Life ‑ohjelmassa yhdistyvät vaativat sosiaalisen vastuun ja reilun kaupan standardit ja sopeutuvuus paikallisiin oloihin.

Sosiaalisen vastuunsa kantavat ja reilua kauppaa harjoittavat toimijat velvoitetaan lisäksi huolehtimaan ympäristönsuojelusta tuotantopaikoissaan ja niiden ympärillä.  Tämän vuoksi Fair for Life ‑ohjelma sisältää myös yksityiskohtaisia ympäristövaatimuksia. Kaikkien sertifioitujen yritysten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Ulkopuolinen tarkastaja valvoo vesiensuojelun, energianhallinnan, ilmastonmuutoksen, ekosysteemin hallinnan ja jätehuollon keskeisiä kohtia vuosittaisilla tarkastuksilla.
 • Sertifioidut yritykset eivät saa olla osallisina elinympäristön tuhoamisessa. Niiden on pyrittävä kehittämään energiankäyttöään jatkuvasti.
 • Toimijoita rohkaistaan ylittämään vähimmäisvaatimukset, esimerkiksi osallistumaan suojeluohjelmiin lähialueillaan tai kauempana.
 • Kaikkien toimintojen on oltava sertifioidut jonkin tunnustetun luomustandardin tai ekologisen standardin vähimmäisvaatimusten mukaan (esimerkiksi Global Organic Textiles Standard (GOTS)-, FSC-, GlobalGAP- tai Utz Certified -standardi). Niiden toimintojen, joita ei ole näin sertifioitu, on täytettävä ylimääräiset, erillisiin asiakirjoihin kirjatut teollisuudenalakohtaiset tuotantovaatimukset (Integrated Production Criteria).

 Laatutakuu

Fair for Life ‑sertifiointi takaa, että ihmisoikeudet toteutuvat tuotannon joka tasolla, työntekijöillä on hyvät työolot ja pienviljelijät saavat asianmukaisen osuutensa. Reilu kauppa parantaa tuhansien pienviljelijöiden ja työntekijöiden toimeentuloa, koska se tarjoaa mahdollisuuksia yhteisöhankkeiden toteuttamiselle ja ihmisten voimaannuttamiselle.

Fair for Life varmistaa, että standardeja noudatetaan ja että koko tuotantoketjussa vallitsevat reilut ja myönteiset suhteet: tuottajien ja yhteistyökumppaneiden/sopimusyritysten välillä, työntekijöiden ja työnantajan välillä sekä ostajan ja myyjien välillä.

Sinä voit vaikuttaa

Sosiaalisen vastuun ja reilun kaupan sertifioinnin saaneet tuottajat ja valmistajat takaavat, että heidän toimintansa on reilua ja turvallista kaikille työntekijöille ja viljelijöille. Kuluttajana sinä voit vaikuttaa ostamalla näitä sertifioituja tuotteita.

Fair for Life Social & FairTrade Certification -sertifiointi takaa, että tuotteet on tuotettu reilusti ja kestävän kehityksen mukaisesti kaikilla seuraavilla tavoilla:

Sosiaaliset näkökohdat

 • kaikissa tuotantovaiheissa työntekijöillä on perusoikeudet ja heitä kohdellaan hyvin
 • ei lapsityövoimaa, pakkotyötä tai syrjintää
 • turvalliset työolot, ei terveysriskejä
 • työntekijöille maksetaan kunnollista palkkaa, heidän työaikansa ovat kohtuulliset ja heillä on vähintään perussosiaaliturva
 • työntekijöillä on oikeus järjestäytyä, jotta he voivat neuvotella itselleen paremmat työolot ja ilmaista huolenaiheensa
 • jos tuottajina ovat pienviljelijät, heillä on sanavaltaa järjestössään ja he saavat kohtuullisen hinnan tuotteistaan.

Reilu kauppa & sosiaalinen kehitys

 • pitkäaikaiset kauppasuhteet, reilut hinnat, liikekumppanien keskinäinen tuki
 • reilun kaupan palkkio sijoitetaan suoraan sosiaalisiin yhteisöhankkeisiin viljelijöiden ja työntekijöiden hyväksi, esimerkiksi perusterveydenhuoltoon, paikalliskoulujen tukemiseen, parempien ja turvallisten kaivojen rakentamiseen kaukaisiin kyliin tai sanitaattitilojen rakentamiseen riistettyjen työntekijöiden koteihin.

Ympäristönäkökohdat

Kaikkien sertifioitujen yritysten on täytettävä kokonaisvaltaiset ympäristövaatimukset.

Jäljitettävyys ja avoimuus

Sertifioidut tuotteet voidaan jäljittää kaikissa vaiheissa.

Katso kuvasarja Reilun kaupan neitsytkookosöljyn Fair for life ja Naturland -yhteistyöhankkeesta.

 

Naturland-luomuviljelyjärjestö

Naturland-järjestö edistää luonnonmukaista viljelyä kaikkialla maailmassa. Sillä on 53 000 jäsentä, joten se on suurimpia luomuviljelyjärjestöjä. Tulevaisuuteen suuntautuneena Naturland painottaa yhtä lailla sosiaalista vastuuta kuin luomuviljelyn asiantuntemustakin.

Naturland-järjestön piirissä olevat viljelijät ja jalostajat noudattavat työssään vaativimpia luomustandardeja (jotka ovat tarkempia kuin esimerkiksi Saksan kansallisen Bio-Siegel-ekomerkin saantivaatimukset). He tuottavat laadukkaita elintarvikkeita ilman geenimuokkausta – näin suojataan sekä ympäristöä että kuluttajaa. Elintarvikealan lisäksi Naturland toimii vaikuttajana monella muullakin alalla, kuten esimerkiksi luonnonmukaisessa metsänhoidossa ja tekstiili- ja kosmetiikkatuotannossa.

Naturlandin standardit

Jokaisen luomuviljelyjärjestön keskeisenä tehtävänä on standardien kehittäminen ja niiden soveltaminen käytäntöön.
Naturland-järjestön standardien perusajatuksina ovat kokonaisvaltainen lähestymistapa, kestävä hoito, luonnon ja ilmaston suojelu käytännön toimilla, maaperän, ilman ja veden puhtauden säilyttäminen sekä kuluttajan suojelu.
Naturlandin standardit on luotu jo kauan ennen luomuviljelyä koskevan EU-lainsäädännön voimaantuloa. Naturland-standardien jatkuvalla kehittämisellä on nykyäänkin merkittävä vaikutus. Lisäksi nämä standardit kattavat osa-alueita, joihin EU-luomulainsäädäntö ei vielä ulotu, esimerkiksi luonnonmukainen metsänhoito, tekstiili- ja kosmetiikkatuotanto sekä sosiaaliset näkökohdat.

Naturlandin tunnusomaiset piirteet

Naturland edistää ja helpottaa luomuviljelyä kaikkialla maailmassa. Sille on tunnusomaista tarkat standardit, monien organisaatioiden tunnustama sertifiointijärjestelmä, edelläkävijänä toimiminen luomuviljelyn alalla, suunnittelu ja työskentely yhteistyöverkostoissa sekä jäsenten ja henkilökunnan poikkeuksellisen syvällinen antautuneisuus luomuasialle.

Tarkat standardit

Naturlandin viljelijät ja jalostajat noudattavat työssään erittäin tarkkoja luomustandardeja, jotka ovat tarkempia kuin EU-luomudirektiivin vaatimukset. Standardit koskevat sekä tuotantoa että jalostusta.

Naturland-standardien mukainen luomuviljely perustuu kokonaisvaltaiseen, koko järjestelmän huomioivaan asenteeseen. Naturland ei salli osittaista siirtymistä luomuviljelyyn, toisin kuin EU-luomudirektiivi. Korkeatasoiset standardit edellyttävät viljelijöiltä johtamistaitoja esimerkiksi lannoitteiden tai rehujen hankinnassa (tilan on tuotettava itse vähintään 50 % tarvitsemastaan rehusta). Kullekin tuotantoalalle laaditut yksityiskohtaiset jalostusta koskevat standardit muodostavat johdonmukaisen jatkon Naturlandin kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa – standardeja on noudatettava tuotannosta alkaen tuotteiden myyntiin saakka.

Naturlandin standardit kattavat myös osa-alueita, joita EU-luomudirektiivi ei säätele, kuten esimerkiksi luonnonmukainen vesiviljely ja sosiaaliset näkökohdat. Sosiaaliasioita koskevat standardit, jotka otettiin käyttöön vuonna 2005, ilmaisevat kaikkien Naturland-jäsenten sosiaalisen vastuullisuuden.

 

 

 
Tilaa tuotteita
Tilaa tuotteita
Uusi tuoteluettelomme!

Mielikin tukku Oy | info@kookosravinto.fi | www.kookosravinto.fi | Y-tunnus: 2686260-2 | 045-677 8677